Menu
FacebookTwitter

Saunayoga

Nyttja er bastu för att skapa nya intäkter

Öka nyttjandet av er bastu med olika typer av bastuträning. Det finns redan mer än 60 företag som erbjuder Saunayoga och Saunapilates i sex olika länder.

Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning med färdiga träningskoncept, utbildningar, uppdateringar av program och marknadsföringsmaterial.

Saunayoga och Saunapilates är ca 30 minuter långa träningspass. De kan göras utan specialarrangemang i en vanlig elektrisk bastu, i en infraröd- eller vedeldad bastu vid en temperatur på cirka 50 grader. Träningspassen kan genomföras antingen i små grupper ledda av en instruktör eller via en bildskärm som står på ett stativ i bastun. 

Gör er verksamhet lönsam med hjälp av Saunayoga och Saunapilates genom att

  • sälja klasserna som en del av era existerande upplevelsepaket för möten och välbefinnande
  • erbjuda skräddarsydda klasser för företag och grupper
  • schemalägga klasser för privata kunder

Vad behöver ni?

En bastu. Kanske ni redan idag har en eller flera bastur. Då är Saunayoga nyckeln för att öka nyttjandet, vilket i sin tur ökar era kunders/medlemmars nöjdhet och även skapar extra intäkter.

Vad kan vi erbjuda er?

UTBILDNING

  • Grundutbildning för instruktörer (Saunayoga och Saunapilates)
  • eller rekrytering av redan utbildade instruktörer?
  • Uppdatering av program
  • Genomgång av nya rörelser
  • Pedagogiska Saunayoga rörelser tillämpade för funktionshindrade


MARKNADSFÖRING

Vi erbjuder marknadsföringsmaterial som går att ladda ner från vår hemsida.